WISC-R ZEKA TESTİ EĞİTİMİ


WISC-R ZEKA TESTİ EĞİTİMİ - İstanbul

Tarih:   ( 01 Ekim - 08 Ekim 2016 Cumartesi Günleri )

EĞİTİMİN AMACI: Zeka testleri paketi kapsamında WISC-R zeka testi uygulamada, değerlendirmede ve raporlama da yetkinlik.

Testin Tanıtımı: WISC-R zeka testi Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zeka testidir.  6-16, yaşlarındaki çocuklar için uygulanır. Test, sözel ve performans olmak üzere iki bölümden, her bölüm de bir yedek, 5 ana test olmak üzere altı alt testten oluşmaktadır. Test sonucunda bireye ait sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü elde edilir.

Alt testler;

A) Sözel
1- Genel Bilgi; Çocuğun doğal çevre, okul çevresi ve kültürel ortamından ne kadar bilgi aldığıyla ilgili ve bilgi düzeyini gösteren bir alt testtir.
2- Benzerlikler; Çocuğun iki şey arasında benzerlik kurarken soyutlama ve genelleme yapıp yapamadığını, ayrıca bunu doğru ifade edip edemediğini gösteren bir alt testtir.
3- Aritmetik; Dikkati bir probleme yönlendirebilme ve öğrenme yeteneğini gösteren, zaman sınırlaması olan bir alt testtir.
4- Sözcük Dağarcığı; Çocuğun bildiği sözcük sayısını ve ifade becerisini gösteren bir alt testtir.
5- Yargılama; Muhakeme, akıl yürütme, duygusal ve mantıksal olgunluk düzeyini gösteren bir alt testtir.
6- Sayı Dizisi; Çocuğun işitsel uyaranları anımsama gücünü gösteren bir alt testtir.

B) Performans
1- Resim Tamamlama; Dikkati görsel uyaranlara yoğunlaştırabilmeyle ilgili bir alt testtir. Çocuktan resimde eksik olan detayları ayırt etmesi istenir.
2- Resim Düzenleme; Olaylar dizisini algılama, neden- sonuç ilişkisi kurabilme, muhakeme gücüyle ilgili bir alt testtir.
3- Küplerle Desen; Görsel–hareketsel–mekansal koordinasyonla, parçalar arası ilişkide bütüne giderken ön tahmin yeteneğiyle ilgili bir alt testtir.
4- Parça Birleştirme; Görsel- hareketsel koordinasyonla, parça–bütün ilişkisini kavramayla ilgilidir.
5- Şifre; Çalışma hızı, görsel hareketsel koordinasyon, sıraya koyma, psikomotor hız, görsel uyaranları anımsama ve konsantrasyon yeteneği ile ilgili bir alt testtir.
6- Labirentler; El-göz koordinasyonu, figür-zemin algısıyla ilgili bir alt testtir.
*Sayılar ve labirentler alt testleri yardımcı ek testlerdir

Testin Türü: Yetenek (zeka) testidir.
Uygulanacak Yaş Grubu: 6–16 yaş grubuna yönelik bir testtir.
Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır.
Uygulama Şekli: Her alt testin sorularını yönergeye uygun bir şekilde çocuğa yöneltilir ve çocuktan bu soruları yanıtlaması istenir.
Uygulayıcıların Niteliği ve Eğitimi: Ölçme aracını uygulayanlar psikolojik danışma ve rehberlik, eğitimde psikolojik hizmetler ve psikoloji lisans mezunu olmanın yanında bu ölçme aracıyla ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile meslek örgütleri tarafından verilen eğitim yaşantısına katılarak sertifikaya sahip olmaları gerekmektedir.

Kimler Katılabilir:
Üniversitelerin Psikoloji, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Eğitimde Psikolojik Hizmetler bölümlerinden mezun olan uzmanlar ve bu bölümlerin 3.ve son sınıf öğrencileri katılabilir.

Eğitim Sertifikası:
Eğitim sonunda katılımcılarımıza İksir Danışmanlık tarafından uygulama ve katılım sertifikası verilecektir.

Eğitim Ücreti:

  • EFT/HAVALE:  750 TL (KDV Dahil)

IBAN Numarası:  TR79 0011 1000 0000 0058 138170 ( Finansbank )

Alıcı Firma Ünvanı: İksir Denetim Belg.Lab. Sağlık Eğitim Hizm.San ve Tic.Ltd.Şti (Unvanı boş alana sığdığı kadar yazabilirsiniz.)

Lütfen ücretinizi ödedikten sonra mail veya telefon ile bildirim yapınız.

!Ücrete WISC-R çantası dahil değildir, dilerseniz 300 TL karşılığında satın alabilirsiniz. 


Eğitim Tarihi:
 01 Ekim - 08 Ekim 2016 Cumartesi Günleri


Eğitim Yeri: Ay Psikoloji - İzzettin Çalışlar Caddesi, İnci Apartmanı, No: 7 Daire: 9 Bahçelievler-İSTANBUL

Kayıt ve Sorularınız için; (0332) 353 53 35 | iksir@iksirdanismanlik.com

WISC-R Eğitimi Başvuru Formu

 
 
 
 
 
 


E-Posta Üyeliği
 İksir Danışmanlık ve Eğitim E-Posta Üyeliği

Dikkat Eksikliğinde Etkili Bir Yöntem - Beyin İşlevlerini Geliştirme Programı

İksir Danışmanlık (@iksirdanismanlik) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()